Languages

 • Swedish

Utmaningar inom produktutveckling

Många företag inom produktutveckling kan känna igen sig i utmaningar som ineffektiva arbetsflöden, synkningar mellan olika system/verktyg, arbeten i silos och komplikationer vid stora sammanställningar, dubbelarbete, oönskadeöverraskningar som upptäcks först när det är dags för produktion, och inte att glömma, hållbarhetsperspektivet som blir allt viktigare. Till och med nödvändigt. 

Med en modern business plattform för all produktinformation inklusive PLM (Product Lifecycle Management), finns möjlighet att samla all information på samma ställe. Den låter hela organisationensamarbeta i realtid – från idéstadie och planering, till design, simulering, produktion och även efterlevnad. Stress minimeras då “onödiga” arbetsuppgifter kan plockas bort, samtidigt som de anställda kan fokusera på det som de är riktigt bra på.  

​I detta webinar ger vi en översikt och demo av plattformen 3DEXPERIENCE, en riktig game changer för produktutveckling och innovation, oavsett om ni arbetar inom industriell produktion, energi, high-tech, fordonsbranschen, bygg, läkemedel, konsumentvaror, reseindustrin, med flera.

CATIASOLIDWORKS och olika ERP-system är exempel på verktyg som kan användas och integreras med plattformen, på ett säkert sätt. Med dagens ökade hot mot IT-säkerheten är det viktigt med trygg lagring av er data, samtidigt som de anställda ska kunna vara flexibla medvilken plats de arbetar ifrån.

Agenda webinar

✔ Vad man ska tänka på vid val av PLM plattform​
✔ Vilka processer kan stöttas en PLM plattform? ​
✔ Introduktion och genomgång av plattformen 3DEXPERINCE* från Dassault Systèmes​
✔ Varför är 3DEXPERIENCE bra och hur kan det hjälpa mig i min verksamhet? ​
✔ Vilka är beståndsdelarna?
✔ Demonstration av plattformen

Detta webinar är för dig som

 • Konstruktionschef​
 • Konstruktör​
 • R&D Chef​
 • CEO​
 • CTO​
 • Eftermarknad​
 • Service​
 • Kvalitetschef ​
 • Innovationsledare

Under året följer även webinar inom dessa ämnen

 • 3DEXPERIENCE för dig som jobbar med CATIA V5 eller SOLIDWORKS​
 • Från CATIA V5 till V6 – skillnader och fördelar​
 • Concurrent Engineering – samarbeta effektivare med 3DEXPERIENCE​
 • Model Based Denifinition (MBD) – hur når du bästa resultat?​
Presented by
Christian Kjellberger
Christian Kjellberger
Application Consultant and PLM Specialist
Jörgen Ekman
Jörgen Ekman
Sales Executive
Se webinaret On Demand