Tide: 7 feb 2019, 3pm – 4pm CET; Please note that this webinar will be held in swedish.

I detta webinar kommer TECHNIAs CATIA application Q-Checker att demonstreras. Verktyget för att kontrollera kvalitén på CATIA modeller.

Under detta webinar kommer vi bl.a. titta på:

  • Vanliga kvalitétsproblem med CAD data
  • Q-Checker funktionallitet
  • Profiler i Q-Checker
  • Use case och referenser
  • Demo
  • Q&A

Kan du inte delta detta datum eller denna tid?

Inga problem. Genom att registrera dig får du tillgång till videoinspelning efteråt, och kan titta när du vill.