Type3 V5 har utvecklats för att CATIA V5-användare snabbt och enkelt ska kunna integrera text, logotyper, serienummer, grafiska element eller symboler tidigare i designprocessen för simulering, validering och produktion.

I det här webinariet visar vår expert dig hur du sätter in data i Type3.