Press

The Technia Boilerplate in English

Technia – The #1 knowledge company in PLM. We facilitate the future in Innovation. We guide you to become the future winner by combining your own strengths with our expertise in Product Lifecycle Management (PLM). Our solutions are used worldwide in industries such as life sciences, automotive, travel, retail, Oil & Gas, telecom, fashion and food & beverage. We serve over 800 clients worldwide, including 20 that are listed on the Fortune 500. Technia is a part of the Addnode Group (listed at the Nasdaq OMX Nordic List). For more information, please visit www.technia.com.

The Technia Boilerplate in Swedish

Technia – det ledande kunskapsföretaget inom PLM. Vi visar vägen till framtidens innovation och guidar dig till att bli framtidens vinnare genom att kombinera dina egna styrkor med vår expertis inom Product Lifecycle Management (PLM). Våra lösningar används inom branscher som medicinteknik, läkemedel, fordonsindustri, resor, mode, energi, detaljhandel, offshore, telekom och livsmedel. Vi har fler än 800 kunder över hela världen, inklusive 17 som är noterade på Fortune 500. Technia är en del av Addnode-koncernen (noterad på Nasdaq OMX Nordic List). För mer information, vänligen besök www.technia.com

 

 

 

Marketing

Jaana Ahlberg

Marketing Manager

 +46 (0)8 599 204 45

 jaana.ahlberg@technia.com

 LinkedIn Profile

 @JaanaAhlberg